Έτσι θα διοικηθούν τα Νομικά Πρόσωπα Δήμων και Περιφερειών - Δείτε την Εγκύκλιο

korinthosnews  | 

Τη συγκρότηση των Διοικητικών Συμβουλίων
των Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ Α’ και Β βαθμού,
αφορά η αριθμ.102/13.9.2019 Εγκύκλιος του Υφυπουργού Εσωτερικών,
που δημοσιεύθηκε την 16η Σεπτεμβρίου.

 

Με αυτήν, ο Θ.Λιβάνιος ενημερώνει ότι
για τη συγκρότηση και τη λειτουργία υπό νέα Διοίκηση των Ν.Π. των ΟΤΑ
τέθηκαν σε εφαρμογή οι διατάξεις του αρ.6 του ν.4623/2019 και του αρ.10 του ν.4625/2019.

Όπως προκύπτει από την Αιτιολογική Έκθεση της διάταξης,
σκοπός των διατάξεων αυτών είναι να διασφαλίζεται, σε κάθε περίπτωση,
ότι η πλειοψηφία προέρχεται από τον Συνδυασμό
με τον οποίο εξελέγη ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης,
ώστε να μπορεί να διοικηθεί το Ν.Π.
και να λαμβάνονται αποφάσεις που απηχούν τη λαϊκή εντολή.

Στη διάταξη της παρ.1 του αρ.6 του ν.4623/2019 αναφέρεται:
Όπου στις διατάξεις νόμων, προεδρικών διαταγμάτων και λοιπών κανονιστικών πράξεων,
προβλέπεται ο ορισμός μελών στη Διοίκηση των Ν.Π. των Δήμων και των Περιφερειών,
καθώς και των Συνδέσμων τους, κατά συγκεκριμένη αναλογία, τα 3/5 των μελών,
συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου του Δ.Σ., με τους αναπληρωτές τους,
υποδεικνύονται από το Δήμαρχο ή τον Περιφερειάρχη,
αντίστοιχα, και τα 2/5 από τις λοιπές Παρατάξεις.

 

Κατόπιν ερωτημάτων που έχουν περιέλθει στο Υπουργείο Εσωτερικών,
σχετικά με τον τρόπο συγκρότησης των Δ.Σ. των Ν.Π. των ΟΤΑ
βάσει της ανωτέρω διάταξης,
στο πλαίσιο δε ενίσχυσης της κυβερνησιμότητας και της χάραξης
και υλοποίησης της πολιτικής για την οποία εξελέγησαν οι Δήμαρχοι και οι Περιφερειάρχες,
ο Υφυπουργός στην Εγκύκλιο επισημαίνει τα εξής:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: