Το Λιμεναρχείο Κορίνθου ευχαριστεί την Vodafone Κορίνθου

korinthosnews  | 

Το Λιμεναρχείο Κορίνθου ευχαριστεί την εταιρία Vodafone Κορίνθου
και ιδιαίτερα τον ιδιοκτήτη της Αθανάσιο Kόρκα
όπου με την εμπειρία και τεχνογνωσία
στέκετε αρωγός και συνδράμει
στις αυξημένες απαιτήσεις του Λιμεναρχείου.