Δείτε Όλα τα νέα δεδομένα της διαδικασίας για την Εκλογή Προεδρείων στα Δημοτικά Συμβούλια

korinthosnews  | 

Πρώτη φορά θα εφαρμοστεί φέτος το Σεπτέμβριο
η νέα διαδικασία για την εκλογή των Προεδρείων των Δημοτικών Συμβουλίων. 

Το σχετικό αρ.64 του Καλλικράτη (ν.3852/2010)
αντικαταστάθηκε από το αρ.71 του Κλεισθένη (ν.4555/2018)
και στη συνέχεια σε δύο σημεία τροποποιήθηκε
με την παρ.6 του αρ.5 του πρόσφατου πολυνομοσχεδίου (ν.4623/2019). 

Εν αναμονή έκδοσης της καθιερωμένης Εγκυκλίου από το Υπουργείο Εσωτερικών, ο AIRETOS αποτυπώνει τα δεδομένα του νέου θεσμικού πλαισίου.

Κατ’ αρχάς, όσον αφορά το ΧΡΟΝΟ ΕΚΛΟΓΗΣ,
η σύγκληση των Δημοτικών Συμβουλίων
για την εκλογή των Προεδρείων τους
πρέπει να πραγματοποιηθεί την Κυριακή 8 Σεπτεμβρίου.

Υπενθυμίζεται ότι η παρ.γ’ της περ.4 του αρ.9 του Καλλικράτη,
όπως την αντικατέστησε το αρ.6 του Κλεισθένη, ορίζει πως,
για την πρώτη εφαρμογή του,
«η εγκατάσταση των νέων Αρχών θα γίνει την 1η Σεπτεμβρίου 2019». 

Το πρόσφατο πολυνομοσχέδιο συμπλήρωσε στην παρ.1 του αρ.64
περί εκλογής Προεδρείων Δημοτικών Συμβουλίων ότι
«κατά την πρώτη εφαρμογή της παρ.γ΄ της περ.4 του αρ.9,
η κατά τα προηγούμενα εδάφια σύγκληση του Συμβουλίου λαμβάνει χώρα
ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ των Δημοτικών Αρχών».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: