Ανέλαβε καθήκοντα ο Νέος Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου

korinthosnews  | 

Mετά από απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας 
Αντιστράτηγου Μιχαήλ Καραμαλάκη, 
στη θέση του Γενικού Περιφερειακού Αστυνομικού Διευθυντή Πελοποννήσου
τοποθετήθηκε ο Ταξίαρχος Παναγιώτης Πούπουζας,
ο οποίος ανέλαβε ήδη τα καθήκοντα του

Να προσθέσουμε πως ο κ. Παναγιώτης ΠΟΥΠΟΥΖΑΣ,
είχε προαχθεί στον βαθμό του Ταξίαρχου
στις κρίσεις του Φεβρουαρίου, 
και από την Διεύθυνση Αστυνομίας Μεσσηνίας στις πρόσφατες
Τοποθετήσεις - Μετακινήσεις Ταξιάρχων της Ελληνικής Αστυνομίας
Τοποθετήθηκε στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Πελοποννήσου,
ως Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Πελοποννήσου.