Υπεγράφη η Σύμβαση της Σύνδεσης: Αγιάννης - Αγγελόκαστρο (Video)

korinthosnews  | 

Μια ακόμα Σύμβαση που αφορά την Ανάπτυξη
αλλά και την βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
υπεγράφη σήμερα στο γραφείο του Δημάρχου Κορινθίων.

Η Ασφαλτόστρωση του δρόμου ΑΓΓΙΑΝΝΗΣ - ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟ
Προϋπολογισμού 480.000 Euro.
Ενα ακόμα πολύ σημαντικό έργο που θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο
στην ανάπτυξη της περιοχής όπως επισήμανε
ο Δήμαρχος Κορινθίων κ. Αλέξανδρος Πνευματικός.