..

korinthosnews  | PA 10:25,
13 ATOMA
(7 ATYNOMIKOI KAI 6 KPATOYMENOI)
IEKOMIHKAN TO ENIKO NOOKOMEIO KOPINOY
META AO EKTPOH-ANATPOH METAIKOY OXHMATO
TH IEYYNH METAN IKATHPIN AHNN,
TH YMBOH TOY KAOY K1
TOY AYTOKINHTOPOMOY KOPINOY- TPIOH- KAAMATA
KAI KAOY EYKTPOY-APTH ME TON KAO K1A2, THN KOPINO.

POANAKPIH IENEPEI
TO TMHMA TPOXAIA AYTOKINHTOPOMN ANATOIKH EOONNHOY,
EN H OO APAMENEI KEITH.