¨ΠΟΡΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ¨ ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ & ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ σε Κουταλά – Μαψό – Σπαθοβούνι

korinthosnews  | 

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ – ΟΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΜΑΣ

Κουταλάς – Μαψός – Σπαθοβούνι

 

Η Δημοτική αρχή τη θητεία 2014 – 2019 έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα
στην περιφέρεια και στα χωριά του Δήμου Κορινθίων.
Με την ίδια τακτική θα συνεχίσει και στην επόμενη περίοδο 2019 – 2023.

Ενδεικτικά και για τις περιοχές Μαψού – Κουταλά και Σπαθοβουνίου
μπορούμε να αναφέρουμε τα εξής:

Τι έγινε:

-Ανάπλαση της πλατείας Κουταλά

-Ανάπλαση του χώρου στο παλαιό ελαιοτριβείο Μαψού

-Ανακατασκευή του γηπέδου Σπαθοβουνίου προϋπολογισμού 400.000 ευρώ.

-Αντιστήριξη των πρανών στην Τοπική Κοινότητα Κουταλά

-Διάνοιξη και Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας

 

Τι σχεδιάζουμε για τη θητεία 2019 – 2023:

-Έχει υποβληθεί ήδη στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ»
η σύνδεση των δικτύων ύδρευσης της Τ.Κ. Κουταλά
με το δίκτυο υδροδότησης από τη Στυμφαλία

-Θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες
η διάνοιξη και ασφαλτόστρωση των δρόμων,
Μαψός – Σολομός και Μαψός – Σπαθοβούνι

-Θα συνεχιστούν οι αναπλάσεις πεζοδρομίων και πλατειών
στις περιοχές Κουταλά, Μαψού και Σπαθοβουνίου

-Θα τοποθετηθεί άμεσα συνθετικός χλοοτάπητας
στα γήπεδα ποδοσφαίρου Κουταλά και Μαψού.