Κλειώ Κουκουλίδη: καθοριστική και κρίσιμη η απόφαση της ολομέλειας του Α.Π. για τα δάνεια σε Ελβετικό Φράγκο

korinthosnews  | 

        H oλομέλεια του Aρείου πάγου δημοσίευσε σήμερα ημέρα Πέμπτη την 4/2019 απόφασή της με την οποία απέρριψε αίτηση δανειολήπτριας σε ελβετικό φράγκο που ζητούσε να αναιρεθεί η 8713/2016 απόφαση που εξέδωσε το Πολυμελές Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης, λόγω ακυρότητας ως καταχρηστικού του όρου της δανειακής σύμβασης σε Ελβετικό φράγκο με ρήτρα αποπληρωμής είτε στο ξένο νόμισμα είτε σε ευρώ με βάση την τρέχουσα συναλλαγματική ισοτιμία με το ευρώ κατά τον χρόνο πληρωμής και ζητούσε να αναγνωριστεί ως μόνη ισχύουσα ρήτρα μετατροπής σε ευρώ του οφειλομένου στο ξένο νόμισμα ποσού, η συναλλαγματική ισοτιμία των δύο νομισμάτων  η οποία ίσχυε κατά τον χρόνο εκταμιεύσεως του δανεισθέντος ποσού. 

Το Α1 Τμήμα του Αρείου Πάγου είχε παραπέμψει το όλο θέμα ως ζήτημα γενικότερου ενδιαφέροντος στην Ολομέλεια του Αρείου, η οποία έκρινε τελικά πως ο όρος για αποπληρωμή σε ευρώ ή ελβετικό φράγκο με βάση την τρέχουσα ισοτιμία είναι δηλωτικός όρος και ως εκ τούτου δεν υπόκειται σε έλεγχο νομιμότητας και ως εκ τούτου καταχρηστικότητας.

Την απόφαση αυτή περίμεναν αγωνιωδώς 70.000 περίπου δανειολήπτες, ο οποίοι κατόπιν επίμονης προτροπής των υπαλλήλων της Τράπεζας είτε να μετατρέψουν τα ήδη συναφθέντα δάνεια τους σε δάνεια σε ελβετικό φράγκο  είτε να συνάψουν απευθείας δάνεια σε ελβετικό φράγκο, δελεάζοντάς τους με το σχετικά χαμηλό επιτόκιο libor, σύναψαν τέτοια δάνεια το διάστημα 2006-2009, όταν η ισοτιμία ευρώ/φράγκου ήταν ανοδική και συγκεκριμένα μεταξύ 1,55-1,65.
Σήμερα, η ισοτιμία ευρώ έναντι του ελβετικού φράγκου διαμορφώνεται στο 1,13, γεγονός και χρειάζονται περισσότερα ευρώ για την αποπληρωμή ενός δανείου στο ελβετικό νόμισμα, ενώ ουσιαστικά δεν υπάρχει οφέλεια από το επιτόκιο αφού το libor και το euribor συγκλίνουν σήμερα σε μεγάλο βαθμό.

Eιδικότερα οι δανειολήπτες ενώ πλήρωναν τις μηνιαίες δόσεις των δανείων τους για μεγάλο διάστημα, όντας συνεπής στις καταβολές, είδαν το κεφάλαιο τους να έχει εκτοξευθεί, λόγω της αλλαγής ισοτιμίας ευρώ και ελβετικό φράγκο.

Η ισχυρή πλειοψηφία των αρειοπαγιτών έκρίνε ότι οι δανειολήπτες δεν παραπλανήθηκαν, αλλά είχαν επαρκώς ενημερωθεί από τους υπευθύνους για τους ενδεχόμενους κινδύνους και είχαν αποδεχθεί και τον επίμαχο όρο που κρίθηκε δηλωτικός και συνεπώς εκφεύγει του ελέγχου καταχρηστικότητας.
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι οι δανειολήπτες δεσμεύονται να αποπληρώσουν τα δάνεια αυτά με βάση την τρέχουσα ισοτιμία και όχι εκείνη που ίσχυε κατά το χρόνο κατάρτισης της σύμβασης με την τράπεζα.

Η απόφαση αυτή έχει δεσμευτική ισχύ για όλες τις εκκρεμείς υποθέσεις και τα κατώτερα δικαστήρια, τα οποία ανέμεναν τι θα κρίνει η ολομέλεια για να βγάλουν την οριστική απόφαση θα  κληθούν να εκδώσουν αποφάσεις σύμφωνες κατά περιεχόμενο με αυτή της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ανώτατο δικαστήριο δικαίωσε τις Τράπεζες παρόλο που ο εισαγγελέας της έδρας της πλήρης Ολομέλειας του Αρείου Πάγου στην εισήγησή του είχε υποστηρίξει ότι οι τράπεζες πρέπει να παρέχουν στους δανειολήπτες επαρκή ενημέρωση, ώστε να μπορούν να παίρνουν συνετές αποφάσεις, ιδίως όταν πρόκειται για δάνεια σε συνάλλαγμα, όπου ελλοχεύει ο κίνδυνος μίας σοβαρής υποτίμησης του εγχώριου έναντι του ξένου νομίσματος, επικαλούμενος σχετική απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαικής Ένωσης, σύμφωνα με την οποία η τράπεζα πρέπει να εκθέτει τις δυνητικές διακυμάνσεις των συναλλαγματικών ισοτιμιών και τους κινδύνους που ενέχει η σύναψη δανείου σε ξένο νόμισμα, έτσι ώστε ο δανειολήπτης να είναι πλήρως ενημερωμένος. 

 

Η απόφαση της ολομέλειας είναι καθοριστική και κρίσιμη για την τύχη της συλλογικής αγωγής που θα συζητηθεί επίσης στην ολομέλεια στις 20 Μαΐου, από την οποία θα κριθεί συνολικά το θέμα της καταχρηστικότητας των όρων των επίμαχων συμβάσεων. 
 

Κλειώ Κουκουλίδη
Δικηγόρος