Με πρωτοβουλία της κυβέρνησης εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του ΑΟΣΑΚ Στυμφαλίας – Ασωπού

korinthosnews  | 

Ψηφίστηκε χθες στο πλαίσιο του νομοσχεδίου «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ, περί θεσπίσεως πλαισίου για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες διατάξεις» τροπολογία που εκσυγχρονίζει το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΑΟΣΑΚ και των Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων και συμβάλλει στην εύρυθμη και βιώσιμη λειτουργία τους.

Στο πλαίσιο αυτό είναι εξαιρετικά σημαντική η αναθεώρηση του άρθρου 61 του Ν.2538/1997, με την οποία αλλάζουν τα μέχρι σήμερα δεδομένα και οι υπόχρεοι για την καταβολή αρδευτικών τελών, πάγιων εισφορών και λοιπών  δικαιωμάτων, υποχρεούνται να δηλώσουν και να επικαιροποιήσουν τα  στοιχεία τους (ΑΦΜ, στοιχεία επικοινωνίας κ.λπ.) στους οικείους οργανισμούς εντός 12 μηνών. Με αυτόν τον τρόπο λύνεται ένα τεράστιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν οι οργανισμοί κατά την υποβολή στις κατά τόπους ΔΟΥ των οφειλών των κακοπληρωτών, πολλοί από τους οποίους δεν κατέβαλαν τις οφειλές τους δημιουργώντας σοβαρά θέματα στην απρόσκοπτη λειτουργία των οργανισμών. Με δεδομένη τη δυσχέρεια από την πλευρά των ΔΟΥ να παρέχουν στοιχεία ΑΦΜ στους ενδιαφερόμενους οργανισμούς, η διάταξη αυτή είναι ζωτικής σημασίας τόσο για τον ΑΟΣΑΚ, όσο και για τους ΓΟΕΒ και ΤΟΕΒ.

 

Ειδικότερα για την Κορινθία έχει μεγάλη σημασία η τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου του Αρδευτικού Οργανισμού Στυμφαλίας – Ασωπού (ΑΟΣΑΚ) (Ν. 3704/1957), μέσω της οποίας εκσυγχρονίζεται η λειτουργία του οργανισμού και παράλληλα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των παραγωγών που αρδεύονται από αυτόν. Επίσης, μέσω της τροπολογίας ενσωματώνονται οι νέες αρμοδιότητες που έχει επιφέρει ο Καλλικρατικός νόμος (Ν. 3852/2010) στις υπηρεσίες της Περιφέρειας αλλά και οι αλλαγές στην ονομασία των Δήμων στους οποίους ανήκουν οι αρδευόμενες περιοχές. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η κλιματική αλλαγή σε συνδυασμό με τις άδειες υδροδότησης στους Δήμους Κορινθίων και Σικυωνίων, από τις ίδιες πηγές από τις οποίες μέχρι σήμερα αρδεύονταν οι περιοχές δικαιοδοσίας του ΑΟΣΑΚ, έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στη λειτουργία του οργανισμού, διότι το υδατικό απόθεμα που διαχειρίζεται είναι σαφώς μειωμένο. Με την τροποποίηση αυτή διασφαλίζεται η αναλογική και δίκαιη εκπροσώπηση των παραγωγών που χρησιμοποιούν τα νερά άρδευσης, σύμφωνα με τα νέα δεδομένα.

 

Γραφείο Τύπου ΣΥ.ΡΙΖ.Α. Κορινθίας

Κόρινθος, 07/06/2018