ΠΡΟΣΟΧΗ! Ζητούνται: παιδαγωγός-παιδοκόμος & νοσηλευτής-νοσηλεύτρια

korinthosnews  | 

Ζητείται παιδαγωγός-παιδοκόμος για την Κόρινθο


Απαραίτητα προσόντα:

· Πτυχίο παιδαγωγικών σπουδών

· Σχετική επαγγελματική ικανότητα και εμπειρία

· Ικανότητα να διαμορφώνει σχέσεις ασφάλειας και εμπιστοσύνης
με
τα παιδιά

· Ικανότητα συνεργασίας και επικοινωνίας


Αποστείλατε βιογραφικό με mail: ergasia.smile@yahoo.gr
αναγράφοντας τον κωδικό 88.

 

Ζητείται νοσηλευτής-νοσηλεύτρια
από μη κερδοσκοπικό οργανισμό:

 

Απαραίτητα προσόντα:

· πτυχίο νοσηλευτικής,

· άδεια ασκήσεως επαγγέλματος

· υπευθυνότητα και αγάπη για τα παιδιά.

· Επιθυμητή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση και συστατικές επιστολές.

Αποστείλατε βιογραφικό με mail: ergasia.smile@yahoo.gr
αναγράφοντας τον κωδικό 96.
Περιοχή Αρχαία Κόρινθος.