κεκλεισμένων των θυρών η Συνεδρίαση του Δ.Σ. Κορινθίων

korinthosnews  | 

Απόψε 20 Ιουλίου στις 8 το βράδυ θα πραγματοποιηθεί
η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου κορινθίων
στο Δημαρχιακό Κατάστημα (οδός Κολιάτσου 32, 2ος όροφος)
με τα παρακάτω 4 θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

 1. Απευθείας αγορά ακινήτου στην Κοινότητα Αγγελοκάστρου
  για δημιουργία Κ.Χ. -Πλατείας

   
 2. Τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος και
  του Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2020

   
 3. Καθορισμός αμοιβής πληρεξουσίων δικηγόρων του Δήμου
   
 4. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο

              

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών,
σύμφωνα με τα οριζόμενα:
α) στην με αριθμό 163 εγκύκλιο
του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού του Υπουργείου Εσωτερικών
(αριθμ. πρωτ. 33282/29-5-2020)
«Ενημέρωση αναφορικά με τη διαδικασία λήψης αποφάσεων
των συλλογικών οργάνων των δήμων»
και
β)  στην με αριθμό 40 εγκύκλιο του Τμήματος Οργάνωσης Τ.Α. Α΄ βαθμού
του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 20930/31-3-2020)
«Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης
του κορωνοϊού
COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και λειτουργία των δήμων».

        

                  Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                          

                                                                                         
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ