Συνάντηση Σωτήρη Μουρίκη με Κωνσταντίνο Μίχαλο

korinthosnews  | 

Ολοκληρώθηκε η συνάντηση
του υποψήφιου πρόεδρου για το Επιμελητήριο Κορινθίας κ.Σωτήρη Μουρίκη
με τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικου Επιμελητηρίου Αθηνών
& Πρόεδρος ΚΕΕΕ (κεντρική Ενωση Επιμελητηριων Ελλαδος) κ.Κωνσταντίνο Μίχαλο.

Στην συνάντηση αναπτύχθηκαν θέματα και θέσεις του συνδυασμού ΔΕΠ
(Δύναμη Επιχειρηματικής Προόδου)
σχετικά με την εφαρμογή Αναπτυξιακών θεμάτων
και τον τρόπο που πρέπει να εφαρμόζονται.

Και οι δυο συνομιλητές συμφώνησαν ότι αυτή
η κρίση δεν είναι μονάχα αποτέλεσμα της δημοσιονομικής κρίσης
και των υφεσιακών πολιτικών των τελευταίων χρόνων,
αλλά και της υποκείμενης δομής της ελληνικής οικονομίας,
δηλαδή ενός αδιέξοδου παραγωγικού μοντέλου.
Επομένως τίθεται επιτακτικά μια επιπλέον ανάγκη: 
Να κινηθούν οι πόροι σε μια ριζικά διαφορετική κατεύθυνση
σε σχέση με το παρελθόν,
να αξιοποιηθούν για τον δομικό μετασχηματισμό των ελληνικών επιχειρήσεων.

Ο κος. Μίχαλος δήλωσε ότι θα στηρίξει την φιλοσοφία και θέσεις του συνδυασμού
και τάσεται υπέρ για το γεγονός ότι
η ΔΕΠ έχει ως στόχο μέσα από το Επιμελητήριο Κορινθίας, για πρώτη φορά,
να έρθει σε ρήξη με την πρακτική του παρελθόντος,
να εφαρμόσει σωστά όλα τα διαθέσιμα εργαλεία
– τις προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ,
τα καθεστώτα του νέου Αναπτυξιακού Νόμου,
τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία
που προωθούνται σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς
– ώστε να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες,
για να υπηρετήσουν συγκεκριμένους αναπτυξιακούς στόχους.