Ασφάλειες Πιέτρης: €396.000 αποζημιώσεις για ζημιές το 2016

korinthosnews  | 

Για το έτος 2016 καταβλήθηκαν αποζημιώσεις €396.000 μέσω της εταιρίας ασφαλιστικής διαμεσολάβησης Πιέτρης & Συνεργάτες στην Κόρινθο (www.pietrisinsurance.gr) σε αρμονική συνεργασία με τα στελέχη ζημιών των συνεργαζόμενων φερέγγυων και αξιόπιστων ασφαλιστικών εταιριών.

Όσον αφορά στις καταβολές σε ποσοστό ανά ασφαλιστική δραστηριότητα, καταβλήθηκαν:

-15% στους κλάδους ζωής και υγείας για θανάτους, λήξεις συνταξιοδοτικών, ανικανότητες, εξαγορές, νοσηλείες, χειρουργικές επεμβάσεις και επιδόματα

-10% στους γενικούς κλάδους για ζημιές κατοικιών, επιχειρήσεων, φωτοβολταϊκών και αστικής ευθύνης

-75% στον κλάδο οχημάτων για σωματικές βλάβες και υλικές ζημιές.

Η εταιρία μας στοχεύει στην παροχή προσιτών ασφαλιστικών υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με αναγνωρισμένες ασφαλιστικές εταιρίες που εγγυώνται ευρεία γκάμα επιλογών και ταχύτητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις του ασφαλισμένου.

Για να επιτύχουμε τον στόχο μας, δραστηριοποιούμαστε σε όλους τους σύγχρονους κλάδους ασφάλισης, παρέχοντας ολοκληρωμένη ασφαλιστική κάλυψη τόσο σε ατομικό όσο και επιχειρηματικό επίπεδο με ειδικά σχεδιασμένα πρωτοποριακά και ευέλικτα ασφαλιστικά προγράμματα.

Ειδικά αναφέρονται οι κλάδοι δραστηριοποίησης:

Ζωής, Υγείας, Ομαδικές Ασφαλίσεις, Αποταμιευτικά – Συνταξιοδοτικά, Περιουσίας, Οχημάτων, Ευθύνης Στελεχών & Διευθυντών Επιχειρήσεων, Αστικής Ευθύνης, Μεταφορών, Αστικής Ευθύνης Περιβάλλοντος, Τεχνικών Έργων, Σκαφών – Πλοίων, Ταξιδιωτικής Ασφάλισης, Έργων Τέχνης – Κοσμημάτων, Φωτοβολταϊκών, Κυβερνοεπίθεσης, Ευθύνης Προϊόντων, και Ναυτασφαλίσεις.