ΛΟΥΤΡΑΚΙ: νέα κεκλεισμένων των θυρών συνεδρίαση του Δ.Σ.

korinthosnews  | 

Την ΤΕΤΑΡΤΗ 29 Ιουλίου 2020 και ώρα 6,30 το απόγευμα,
θα πραγματοποιηθεί συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου
Δήμου Λουτρακίου Περαχώρας Αγίων Θεοδώρων
(κεκλεισμένων των θυρών)"
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
(Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως, Λουτράκι)
2η κατά σειρά κατόπιν ματαίωσης της από 23/07/2020 συνεδρίαση
και με το ίδιο με αυτήν θεματολόγιο
,
ήτοι για συζήτηση επί των κατωτέρω 5 θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:

 

            1.Γνωμοδότηση επί της υπ' αριθμ. 20/2020 μελέτης της Δ.Τ.Υ. του Δήμου "Ανάπλαση Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου (Α' Φάση)".

 

            2.Γνωμοδότηση επί των προδιαγραφών των πρόχειρων κατασκευών
στην Χ.Ζ.Λ. Λουτρακίου σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 20/2020 μελέτη.

 

            3.Έγκριση της μελέτης "Αισθητική αναβάθμιση & ανάπλαση τμήματος
οδού Ποσειδώνος από Αιγαίου έως Τομπάζη".

 

            4.Έγκριση μερικής αναμόρφωσης δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους.

 

            5.Έγκριση τροποποίησης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης
(Στοχοθεσία) έτους 2020 του ν.π.δ.δ. Δήμου μας
"Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Λουτρακίου - Περαχώρας".

          

                                                                           Ο  Πρόεδρος Δ.Σ. 

                                                                             Θυμής Φίλιππας