Οι λεπτομέρειες για την παράταση μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής ενίσχυσης

korinthosnews  | 

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση με την οποία καθορίζεται η 30η Ιουνίου ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2017

Αναλυτικότερα, πρόκειται για την με αριθμό 1572/62620 Υπουργική Απόφαση
με την οποία τροποποιείται η με αριθμ. 1406/52601/4-5-2016 (ΦΕΚ 1291/τ.Β’/2016)
υπουργική απόφαση, όπως έχει τροποποιηθεί με τις αριθμ.1478/55462/2016 (ΦΕΚ Β΄1353/2016), 1882/68998/2016 (ΦΕΚ Β΄1739/2016) και 1194/45925/26-04-2017 (ΦΕΚ Β΄1607/2017) υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να παραταθεί η καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης μεταβίβασης για το έτος ενίσχυσης 2017 έως 30 Ιουνίου 2017, ως εξής:

Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ: & ΕΔΩ: