Νέες θέσεις Εργασίας στην εταιρεία αυτοκινήτων Μπάσδελης Nissan - Suzuki

korinthosnews  | 

Η εταιρεία αυτοκινήτων Μπάσδελης Nissan - Suzuki
αναζητεί προσωπικό για τις θέσεις:

- Φανοποιό & βοηθό φανοποιού

- Βαφέα & βοηθό βαφέα

- Μηχανικό & βοηθό μηχανικού

- Ανειδίκευτο εργάτη.

Τηλ. Επικοινωνίας: 2741073303

email: basdelisike@gmail.com