Παρεμβάσεις της Π.Ε. Κορινθίας σε ρέματα και αντιπλημμυρικές υποδομές

korinthosnews  | 

Συνεχίζονται από την Π.Ε. Κορινθίας οι αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις
σε υδατορέματα, όπως και οι συντηρήσεις στις υφιστάμενες αντιπλημμυρικές υποδομές.

Οι εργασίες λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Σολομού του Δήμου Κορινθίων,
στο πλαίσιο του με προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ
έργου συντήρησης και ανακατασκευής
των υφιστάμενων αντιπλημμυρικών υποδομών οι οποίες έχουν υποστεί βλάβες.