ΑΓΓΕΛΙΑ! Η MOTOR OIL αναζητά να προσλάβει Field Engineer για τις εγκαταστάσεις στην Κόρινθο

korinthosnews  | 

Οι άνθρωποί μας αποτελούν το πιο σημαντικό κεφάλαιο
για την επιτυχία µας.
Οι εργαζόμενοι αποτελούν το πολυτιμότερο κεφάλαιο
για την επίτευξη των στρατηγικών µας στόχων,
την υλοποίηση των αναπτυξιακών µας προγραµµάτων
και την εξασφάλιση, µμακροπρόθεσμά, της ανταγωνιστικότητάς µας.

Σήμερα αναζητούμε να προσλάβουμε Field Engineer
για τις εγκαταστάσεις μας στην Κόρινθο.

 

                Απαραίτητα Προσόντα

 • - Πτυχίο ΑΤΕΙ Μηχανολόγων Μηχανικών Τ.Ε / 
    Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε /  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε 
 • - Πολύ καλή γνώση Αγγλικών
 • - Καλή  Χρήση MS Office (Word, Excel, Power Point)
 • - Προϋπηρεσία 3 χρόνια σε Βιομηχανικό χώρο
    και συμμετοχή σε υλοποίηση μεγάλων έργων.


        Βασικές Αρμοδιότητες

 • - Συμμετέχει  στην προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης
    για τις εργολαβίες μηχανολόγου μηχανικού.
 • - Δημιουργεί παραγγελίες υλικών.
 • - Συμμετέχει στην πιστοποίηση των εργασιών των υπεργολάβων
     για να γίνουν οι αντίστοιχες πληρωμές.
 • - Ενημερώνει το inspection test plan για κάθε εκτέλεση εργασιών.
 • - Συνεργάζεται με τα σχετικά τμήματα για την ορθή εκτέλεση
    του λεπτομερή σχεδιασμού.
 • - Συνεργάζεται με τους μηχανικούς της διεύθυνσης
     για το συντονισμό των εργασιών και ενημερώνει για όποιες αποκλίσεις. 
 • - Ενημερώνει τα σχέδια στο τέλος των εργασιών.

 

             Επιθυμητές Δεξιότητες/ Στοιχεία Προσωπικότητας

 • - Τεχνική αρτιότητα
 • - Άριστες δεξιότητες οργάνωσης
 • - Επικοινωνιακή ικανότητα
 • - Θετική στάση, επικεντρωμένη στην ομαδική εργασία

 

            Όλες οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν με απόλυτη εχεμύθεια.
            Μόνο οι υποψήφιοι που πληρούν τα παραπάνω προσόντα
            θα λάβουν σχετική ενημέρωση.

 

            Αποστολή βιογραφικών

    Οι υποψήφιοι που πληρούν τις παραπάνω προδιαγραφές
    παρακαλούνται να υποβάλλουν βιογραφικό σημείωμα ηλεκτρονικά

    στο: https://www.konkat-citd.gr/Databases/gpl/cv/cv.nsf/CV.xsp?c=8179

    σημειώνοντας των κωδικό της θέσης HRM4