Ν. Σπηλιόπουλος ¨Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τ.Α.: «Εργαλεία» στην υπηρεσία των Δήμων¨ - Άρθρο

korinthosnews  | 

✏️Άρθρο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων
κ. Νεκτάριου Γ. Σπηλιόπουλου
 

«Επιταχυντές» στην ωρίμανση μελετών, έργων, & λοιπών δράσεων

Άρθρο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου Κορινθίων Νεκτάριου Γ. Σπηλιόπουλου

Η καταπολέμηση της γραφειοκρατίας και η επιτάχυνση της παραγωγής έργου
είναι κάτι που απασχολεί διαχρονικά τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
Α΄ & Β΄ βαθμού της χώρας.

Την παρούσα χρονική περίοδο τα 3 βασικά αναπτυξιακά «εργαλεία» τους είναι:

Ι. Το Πρόγραμμα ανάπτυξης και αλληλεγγύης της αυτοδιοίκησης «Αντώνης Τρίτσης»

ΙΙ. Οι Αναπτυξιακοί Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης

ΙΙΙ. Οι Αναπτυξιακές και Μονομετοχικές ανώνυμες εταιρείες

Εστιάζοντας στους Αναπτυξιακούς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης
ως το νεότερο θεσμοθετημένο νομοθετικά πλαίσιο (Ν. 4674/2020),
οι εν λόγω φιλοδοξούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς στην τοπική ανάπτυξη. 

Επί της ουσίας, πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευέλικτο εταιρικό σχήμα
(είτε αυτό είναι μονομετοχικό για Δήμους με συγκεκριμένο πληθυσμιακό μέγεθος,
είτε πολυμετοχικό με την συμμετοχή περισσότερων του ενός Δήμου)
που θα μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις και άμεσα να σχεδιάζει & να υλοποιεί
σημαντικές δράσεις για την ανάπτυξη των Δήμων-Μετόχων του.

Η σύμπραξη αυτή παρέχει επιστημονική, συμβουλευτική
και τεχνική υποστήριξη στους ΟΤΑ, αξιοποιώντας στον μέγιστο βαθμό
την τεχνογνωσία την ταχύτητα και την αποτελεσματικότητα του ιδιωτικού τομέα,
ενώ την ίδια στιγμή με τις ασφαλιστικές δικλίδες της ισχύουσας νομοθεσίας,
το δημόσιο διατηρεί ισχυρό εποπτικό ρόλο και συνθήκες διαφάνειας,
καθώς όλες οι αποφάσεις των οργάνων των Αναπτυξιακών Οργανισμών
δημοσιεύονται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Επίσης δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους-Μετόχους
των Αναπτυξιακών Οργανισμών να αντιμετωπίσουν μέσω αυτών
και το μείζον και διαχρονικό πρόβλημα της υποστελέχωσης των Υπηρεσιών τους,
που σε κάποιες ακραίες περιπτώσεις μικρών Δήμων φτάνει μέχρι
την ολική ανυπαρξία υπαλλήλων σε κομβικής σημασίας Τμήματα ή Διευθύνσεις
(Τεχνικές Υπηρεσίες, κτλ.).

Στις 22 Ιουλίου 2021, οι Δήμαρχοι:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΕΔΩ: