Δείτε ένα βίντεο από καρδιάς & προσφοράς για τον συνάνθρωπο από την Υπηρεσία Αιμοδοσίας Κορίνθου

korinthosnews  | 

Η Υπηρεσία Αιμοδοσίας Κορίνθου του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου 
συλλέγει 8000 μονάδες αίματος ετησίως εκ των οποίων το 50%
προέρχεται από τις εξωτερικές αιμοληψίες με το κινητό συνεργείο.

Σε αυτό το θεάρεστο έργο συμβάλουν Ιατροί, Νοσηλευτές
αλλά και επισκέπτριες υγείας , μια από το υγειονομικό προσωπικό
και μια ομάδα συνάδελφων της για να προωθήσει αυτό το έργο ,
χωρίς να το επιβάλει κανένας αλλά με μόνο κίνητρο την αγάπη τους
για το λειτούργημά τους  και τον συνάνθρωπο
επιμελήθηκαν και δημιουργήσαν ένα βίντεο έτσι ώστε να κινητοποιηθούμε όλοι
και να αντιληφθούμε το πόσο σημαντικό για τους συνάνθρωπους μας ασθενείς 
είναι αυτό το έργο .

Όλοι μαζί μπορούμε για τον συνάνθρωπο μας .

Δείτε ένα βίντεο από καρδιάς και προσφοράς για τον συνάνθρωπο!
 

 

Οι ανάγκες για αίμα είναι καθημερινές...

Ενημερωθείτε πού και πότε μπορείτε να δώσετε αίμα
είτε στο χώρο του Νοσοκομείου είτε στην περιοχή σας...!!!

Τηλ. 2741361951-2741361949 (πρωινές ώρες)