Υπογράφηκαν 2 σημαντικά έργα: Η Περίφραξη του Ισθμού & Ο Βιολογικός Αγίων Θεοδώρων

korinthosnews  | 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ & ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΙΣΘΜΟΥ:
Ο Δήμαρχος κ. Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
και ο Περιφερειάρχης κ. Παναγιώτης Νίκας
υπογράφουν δύο σημαντικά
για τον Δήμο Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έργα

 

Υπογράφηκαν σήμερα, από τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
κ. Παναγιώτη Ε. Νίκα,
τον Δήμαρχο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων κ. Γεώργιο Αλκ. Γκιώνη
και τους εκπροσώπους των ανάδοχων εταιρειών,
οι συμβάσεις για την υλοποίηση δύο ιδιαίτερα σημαντικών έργων
για τον Δήμο Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων.

- Το έργο για την αναβάθμιση, τον εκσυγχρονισμό και τη λειτουργία
της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (Βιολογικός Καθαρισμός)
στους Αγίους Θεοδώρους καθώς και για την τριετή λειτουργία και συντήρησή της.

Πρόκειται για ένα έργο που εκκρεμούσε για 15 και πλέον χρόνια
και παρά τις μεγάλες δυσκολίες, η Περιφέρεια Πελοποννήσου,
ο Δήμος Λουτρακίου - Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων και η Δ.Ε.Υ.Α.Λ.-Α.Θ.
κατέβαλαν κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιλυθούν οριστικά
όλα τα προβλήματα και να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την ταχύτερη υλοποίησή του.
Με την αποπεράτωση των εργασιών, ολοκληρώνεται
ένα σημαντικό περιβαλλοντικό έργο που λειτουργεί προς όφελος των δημοτών
και της ευρύτερης περιοχής, αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των πολιτών
και δημιουργεί μια προοπτική για τον τόπο.

- Το έργο της εκατέρωθεν περίφραξης της διώρυγας του Ισθμού.

Ύστερα από την έγκριση της Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο
της εκατέρωθεν περίφραξης της Διώρυγας του Ισθμού,
η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωράει σε διαδικασίες δημοπράτησης
για την εκτέλεση του έργου, σε συνεργασία
με τον Δήμο Λουτρακίου- Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων,
της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (Υπερταμείο) και την Α.Ε.ΔΙ.Κ..
Πρόκειται για ένα πολύ σημαντικό έργο ιδιαίτερη σημασίας
για τη διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής των κατοίκων
και των επισκεπτών στην περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού.