Δείτε την «Διακήρυξη της Αθήνας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στη Μεσόγειο»

korinthosnews  | 

Επισυνάπτεται στα αγγλικά -και σε ανεπίσημη μετάφραση στα ελληνικά-
η «Διακήρυξη της Αθήνας για την κλιματική αλλαγή και το περιβάλλον στη Μεσόγειο»
η οποία υιοθετήθηκε σήμερα από τους ηγέτες της Συνόδου EUMED 9

Η ανεπίσημη μετάφραση της Διακήρυξης :

ΑΓΓΛΙΚΑ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ: