Μια κοινωνική ταινία μικρού μήκους για τα παιδιά όταν τα προβλήματα λύνονται με την συζήτηση

korinthosnews  | 

Μια κοινωνική ταινία μικρού μήκους για τα παιδιά
όταν τα προβλήματα λύνονται με την συζήτηση,
την ενθάρρυνση από μεγαλύτερους για την απόκτηση της αυτοπεποίθησης
όταν αντιλαμβάνονται έστω και μερικά ασήμαντα πράγματα
να μπορούν χωρίς δισταγμό να μοιράζονται το πρόβλημά τους.