Πρόσκληση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Αργος – Ναύπλιο

korinthosnews  | 

 

Δημοσιοποιήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η πρόσκληση
που αφορά στην αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των τμημάτων
της σιδηροδρομικής γραμμής Κόρινθος – Αργος – Ναύπλιο,
που συνδέει τα εν λόγω αστικά κέντρα της Περιφέρειας με το διευρωπαϊκό δίκτυο.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο του ΠΕΠ Πελοποννήσου 2014 – 2020,
η συγχρηματοδοτούμενη  δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 12.000.000 ευρώ,
ενώ δυνητικός δικαιούχος είναι ο ΟΣΕ (Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδας) Α.Ε.

Η προθεσμία υποβολής προτάσεων -μόνον ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ,
στη διαδικτυακή διεύθυνση http://logon.ops.gr/– λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2021.

Στο πλαίσιο της συγκεκριμένης δράσης περιλαμβάνονται παρεμβάσεις αναβάθμισης
επί της υφιστάμενης μετρικής γραμμής Κόρινθος – Αργος,
καθώς και του κλάδου Αργους – Ναυπλίου, οι οποίες στοχεύουν στα εξής:
 

 • Αναβάθμιση των ποιοτικών χαρακτηριστικών της γραμμής
  μέσω της χρήσης σύγχρονων ελαστικών υποθεμάτων
  και σκύρων γραμμής ανώτερης ποιότητας.
   
 • Αναβάθμιση της αξιοπιστίας της γραμμής
  από πλευράς ταχύτητας κυκλοφορίας και άνεσης επιβατών,
  μέσω της εκτέλεσης σιδηροδρομικών εργασιών επί της γραμμής.
   
 • Αναβάθμιση του επιπέδου ασφάλειας κυκλοφορίας μέσω
  της εγκατάστασης συστήματος σηματοτεχνικής εξασφάλισης επιπέδου Sil-4,
  στους Σταθμούς Κορίνθου και Αργους με το οποίο ελέγχονται αυτόματα
  οι διαδρομές και γίνονται απομακρυσμένοι χειρισμοί.
   
 • Αναβάθμιση της αξιοπιστίας της κυκλοφορίας των συρμών
  με την εγκατάσταση 42 νέων αυτόματων συστημάτων ισόπεδων διαβάσεων
  (ΑΣΙΔ) που θα αποτελούνται από υλικά τεχνολογίας Sil-4.
  Η λειτουργία όλων των συστημάτων θα εποπτεύεται από κέντρο ελέγχου
  στον Σ.Σ. Κορίνθου και η μεταφορά δεδομένων θα γίνεται μέσω οπτικής ίνας.
   
 • Αναβάθμιση της ασφάλειας προσωπικού που κινείται
  επί των μεταλλικών γεφυρών, με τη τοποθέτηση πεζοδρομίων,
  ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος πτώσης ατόμων
  με εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στις γέφυρες.
   
 • Αναβάθμιση των αποβαθρών και του περιβάλλοντος χώρου
  των Σταθμών Χιλιομοδίου, Μυκηνών και Αργους,
  ώστε να είναι συμβατές οι εγκαταστάσεις με τη νομοθεσία
  περί ατόμων με αναπηρίες.
   
 • Αλλαγή της εσωτερικής διαρρύθμισης των κτηρίων
  των σταθμών Μυκηνών και Αργους,
  ώστε να διαμορφωθούν χώροι αμεα εντός των κτηρίων.
   
 • Ανακατασκευή του Σ.Σ. Χιλιομοδίου,
  ώστε να ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές.

 

Την πλήρη πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ.