108 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κορινθίων

korinthosnews  | 

108 νέες θέσεις εργασίας στον Δήμο Κορινθίων

Συμμετοχή στο Πρόγραμμα:
«Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
για 25.000 άτομα σε Δήμους, Περιφέρειες,
Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών,
υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»

 

O Δήμος Κορινθίων εφαρμόζοντας με συνέπεια το πλάνο
της Κοινωνικής Πολιτικής του και στον χώρο της εργασίας
και σε συνέχεια υλοποίησης του Προγράμματος
«Επιχορήγηση για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών»
για 1η φορά, κατέθεσε σήμερα όπως και την περασμένη χρονιά
στο Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων την πρότασή του
και στο Πρόγραμμα «Προώθηση της απασχόλησης
μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα για 25.000 άτομα
σε Δήμους, Περιφέρειες, Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφερειών,
Υπηρεσίες Υπουργείων και άλλων φορέων»
.

Η εν λόγω πρόταση περιλαμβάνει 108 θέσεις εργασίας
(τόσες αναλογούν στον Δήμο Κορινθίων), 8μηνης διάρκειας
(7 μήνες εργασίας και 1 μήνας επιμόρφωσης),
με σκοπό την ενίσχυση των Τμημάτων, Διευθύνσεων & Νομικών Προσώπων του
με προσωπικό όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων:

w Εργατοτεχνικό

w Διοικητικό

w Επιστημονικό

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους
αλλά και η τελική επιλογή τους θα γίνει αποκλειστικά
από τις αρμόδιους φορείς του Υπουργείου Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
(Ο.Α.Ε.Δ.) και αναμένεται στα τέλη Οκτωβρίου του 2021
το εν λόγω προσωπικό να απασχοληθεί στον Δήμο Κορινθίων.