Δείτε την σύνθεση του Νέου Δ.Σ. της ΕΠΣ Κορινθίας

korinthosnews  | 


Η σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Π.Σ. Κορινθίας
η οποία προέκυψε από τις αρχαιρεσίες της 2.7.2021
και που συγκροτήθηκε σε σώμα την 5.7.2021
στην υπ΄αριθμ. 1/5.7.2021 συνεδρίασή της είναι η εξής: