Στην ΠΟΜΕΝΣ και η Ένωση Κορινθίας με τη πρώτη Πρόεδρο γυναίκα συνδικαλίστρια

korinthosnews  | 

Μετά την Σάμο και η Ένωση στρατιωτικών Κορίνθου στην ΠΟΜΕΝΣ.
Έπεται και συνέχεια…


Η ΠΟΜΕΝΣ συνεχίζει δυναμικά το έργο της,
για το καλό όλων των συναδέλφων μας,
αφήνοντας πίσω της, προσωπικές φιλοδοξίες
και εγωπάθειες ορισμένων.

Το Δ.Σ. της ΠΟΜΕΝΣ και όλες οι Πρωτοβάθμιες Ενώσεις της, καλωσορίζουμε
την νέα Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας 
(Ε.Σ.ΠΕ.Ε. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ).


Οι συνάδελφοι στρατιωτικοί της Κορίνθου, δείχνουν τον δρόμο
και στις άλλες Πρωτοβάθμιες  Ενώσεις, που δεν έχουν ενταχθεί ως τώρα,
με την προοπτική της ΠΟΜΕΝΣ.

ΕΝΙΑΙΑ ΦΩΝΗ - ΔΥΝΑΤΗ ΦΩΝΗ
- ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΦΩΝΗ

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος Ο Γενικός Γραμματέας

Δημήτριος Ρώτας

Ασμχος (ΥΔΚ)

Γεώργιος Θεοδώρου

Τχης (ΠΖ)