Πρόσκληση από το Υπουργείο Τουρισμού σε Ξενοδοχεία της Κορινθίας για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού

korinthosnews  | 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ (ΚΥΡΙΩΝ ή ΜΗ ΚΥΡΙΩΝ)
ΠΡΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΝ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ COVID-19

Το Υπουργείο Τουρισμού πρόκειται να μισθώσει
κύρια ή μη κύρια τουριστικά καταλύματα
για την κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας
που συνδέονται με την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID19
κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου 2021.

Στην Π.Ε. Κορινθίας ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΩΜΑΤΙΩΝ: 25

Προκειμένου να γίνει επιλογή των ως άνω τουριστικών καταλυμάτων,
καλούνται οι ασκούντες την εκμετάλλευσή τους (φυσικά ή νομικά πρόσωπα)
να υποβάλουν σχετική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
σύμφωνα με το υπόδειγμα που συνοδεύει την παρούσα πρόσκληση.

Τα τουριστικά καταλύματα πρέπει να βρίσκονται
εντός των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.)
Έβρου, Καβάλας, Αχαΐας, Κοζάνης, Θεσπρωτίας, Πρέβεζας,
Μαγνησίας, Χαλκιδικής, Κορινθίας, Μεσσηνίας και Εύβοιας
καθώς και εντός των Νήσων Θάσου, Λέσβου, Σάμου, Χίου, Σκιάθου,
Ζακύνθου, Κεφαλονιάς, Λευκάδας, Καρπάθου, Νάξου, Πάρου και Σκύρου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: