Έκδοση σημειωματάριου με θέμα τα 90 χρόνια του ΠΣ καθώς και παιδικών σημειωματάριων και ημερολογίων

korinthosnews  | 

 1. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων του Αρχηγείου Πυροσβεστικού Σώματος,
  έχει εκδώσει σημειωματάρια, με θέμα τα 90 χρόνια του ΠΣ
  και  παιδικά σημειωματάρια καθώς και ημερολόγια τοίχου παιδικά,
  τα οποία περιλαμβάνουν τις ζωγραφιές των παιδιών των πυροσβεστών
  που είχαν λάβει μέρος στο διαγωνισμό ζωγραφικής
   
 2. Καταληκτική ημερομηνία παραγγελιών των ανωτέρω ειδών
  ορίζεται η  20η  Μαΐου 2021.
  Η συγκεντρωτική κατάσταση να  υποβληθεί  μόνο ηλεκτρονικά
  στο 
  e-mail aps.disse.dimsxes@psnet.gr 
  με την υποχρέωση να γίνεται η επιβεβαίωση για την ορθή αποστολή
  του e-mail, στα τηλ. 213 215 7735 – 45.
   
 3. Η αξία των ανωτέρω ειδών  ανέρχεται στην τιμή των τεσσάρων (4,00 €) ανά τεμάχιο.
   
 4. Το χρηματικό ποσό που θα συγκεντρώσει η κάθε Υπηρεσία,
  να το καταθέσει μετά την παραλαβή των ζητηθέντων ειδών ,
  το αργότερο μέχρι τις 11 Ιουνίου 2021,
  στην Εθνική Τράπεζα στο λογαριασμό του περιοδικού
  «Πυροσβεστική Επιθεώρηση», με αριθ. 139/296000-16. 
  Το απόκομμα της κατάθεσης, να αποσταλεί άμεσα μετά την κατάθεση
  στο Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων /Διεύθυνση
  Στρατηγικού Σχεδιασμού και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ με συνήθη αλληλογραφία.
  Υπεύθυνοι για την όλη διαδικασία παραλαβής και πληρωμής
  των ημερολογίων είναι οι ως άνω αναφερόμενοι.
   
 5. Το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων και Εκδόσεων/Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού
  και Επικοινωνίας/Α.Π.Σ., σύμφωνα με τις υποβληθείσες καταστάσεις,
  θα αποστείλει στις Υπηρεσίες, τις ποσότητες των ειδών που έχουν παραγγελθεί.
  Πέραν της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας δεν θα λαμβάνονται υπόψη άλλες παραγγελίες.
  Σε περίπτωση που οι  παραγγελίες ξεπεράσουν τον αριθμό
  των τυπωμένων ημερολογίων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.