Απορρίφθηκε η προσφυγή Τατούλη κατά της απόφασης του ΠΕΣΥ για λύση & εκκαθάριση της Πελοπόννησος Α.Ε.

korinthosnews  | 

Από την Επιτροπή του άρθρου 68,
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,
απορρίφθηκε η προσφυγή του Πέτρου Τατούλη
κατά της απόφασης 465/2020 του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η απόφαση αφορούσε τη λύση και την εκκαθάριση της αναπτυξιακής “Πελοπόννησος Α.Ε.”

Μετά και από την απόρριψη της εν λόγω προσφυγής κατά της απόφασης του ΠΕΣΥ,
η υπόθεση της αναπτυξιακής “Πελοπόννησος ΑΕ” έχει πάρει τη νομική οδό.