Νέες θέσεις εργασίας στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας - Προσοχή! Λήγει η προθεσμία υποβολής

korinthosnews  | 

Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
44 ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών
της Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας.

Δείτε ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
ΕΔΩ:


Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,
συνολικά σαράντα τεσσάρων (44) ατόμων
για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Εφορείας Αρχαιοτήτων Κορινθίας,
που εδρεύει στην Αρχαία Κόρινθο του Νομού Κορινθίας
και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης,
ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα
.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής
από Δευτέρα 05-04-2021 έως Τετάρτη 14-04-2021