παρουσίαση της δράσης e-Λιανικό από το Επιμελητήριο & την Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

korinthosnews  | 

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων
από την Ειδική Γραμματεία ΕΤΠΑ & ΤΣ/Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ 
και τον ΕΦΕΠΑΕ, η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων 
Δυτικής Ελλάδος – Πελοποννήσου – Ηπείρου & Ιονίων Νήσων(ΔΕΠ),
εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, σας προσκαλεί στην διαδικτυακή ενημερωτική εκδήλωση
που διοργανώνει σε συνεργασία με τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
με θέμα την παρουσίαση της Νέας Δράσης του ΕΠΑνΕΚ: 

E-Λιανικό - ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΜμΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΟΥ ΛΙΑΝΕΜΠΟΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ / ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»
 

στις 01/03/2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα19:00

 

Η παρουσίαση θα γίνει μέσω της πλατφόρμας zoom,
στον ακόλουθο σύνδεσμο:

 https://us02web.zoom.us/j/88488278644 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της Δράσης.