Ο Όμιλος ΟΤΕ ενδιαφέρεται να καλύψει θέση στην περιοχή της Νεμέας

korinthosnews  | 

                             TV / Satellite Network Engineer
 

Ο Όμιλος ΟΤΕ ενδιαφέρεται να καλύψει θέση TV / Satellite Network Engineer
στην περιοχή της Νεμέας.
                                                      

     Ο κάτοχος της θέσης είναι υπεύθυνος για :

 • - Την επίβλεψη, διαχείριση, άρση βλαβών και συντήρηση
     (προληπτική - διορθωτική) δορυφορικών εγκαταστάσεων
      και επιγείου δικτύου σε 24ωρη βάση
 • - Την τεχνική υποστήριξη πελατών δορυφορικών επικοινωνιών.
 • - Τη συμμετοχή στην κατασκευαστική δραστηριότητα δορυφορικών επικοινωνιών
 • - Τη συμμετοχή  σε εκπαιδεύσεις νέων τεχνολογιών  & διεθνή projects

       
             Απαραίτητα προσόντα:

 • - Πτυχίο ΑΕΙ ή ΤΕΙ σχετικό με την Ηλεκτρονική,
    τις Τηλεπικοινωνίες ή την Πληροφορική – Απαραίτητο

   
 • - Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
    (για άνδρες υποψηφίους) – Απαραίτητο

   
 • - Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου – Απαραίτητο
   
 • - Καλές γνώσεις εφαρμογών MS Office– Απαραίτητο
   
 • - Καλή γνώση αγγλικών (Επιπέδου Β2)– Απαραίτητο
   
 • - Δυνατότητα για εργασία όλο το 24ωρο (βάρδια 24Χ7)
    στον Δορυφορικό Σταθμό Νεμέας– Απαραίτητο

   
 • - Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία σχετική με δορυφορικές
    ή Ρ/Η επικοινωνίες – Επιθυμητό
    

               
                      Αναζητούμε ανθρώπους με:


                    Ομαδικότητα
                    – Self-motivation
                    – Επικοινωνία
                    Προσανατολισμό στην ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη
                    – Προσανατολισμό στο αποτέλεσμα
                    Ευχέρεια στην διαχείριση του χρόνου και την επίλυση προβλημάτων

 

Ηλεκτρονική αποστολή βιογραφικών:

hr_otegroup@ote.gr

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 28/02/2021