Δείτε την ΚΥΑ για την παραμονή των πελατών στα καταστήματα εστίασης

korinthosnews  | 

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.6877/ 29.1.2021
κοινής υπουργικής απόφασης
«Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19
στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα
από το Σάββατο, 30 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00
έως και τη Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 6:00»