Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση Voucher κατάρτισης ανέργων 30-49 ετών

korinthosnews  | 

Παράταση υποβολής αιτήσεων για τη δράση 
#Voucher κατάρτισης ανέργων 30-49 ετών❗️ 
Έως 📅 26/02/2021 και ώρα 🕒14:00


Κατάρτιση και προώθηση στην απασχόληση 10.000 ανέργων
ηλικίας 30 έως 49 ετών, αποφοίτων δευτεροβάθμιας υποχρεωτικής εκπαίδευσης
Αιτήσεις ωφελούμενων: https://www.voucher.gov.gr/ui/project/37/personal

Η κατάρτιση και η πρακτική άσκηση αφορά τεχνικά επαγγέλματα στους τομείς:


μεταποίησης / βιομηχανίας,
κατασκευών,
υγείας – πρόνοιας,
τουρισμού και επισιτισμού


❗️ Οι συμμετέχοντες θα λάβουν εκπαιδευτικό επίδομα 2.520 ευρώ
Η δράση θα υλοποιηθεί με το σύστημα επιταγής κατάρτισης
(training voucher) και περιλαμβάνει:

✅ παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής (4 συνεδρίες)
✅ παροχή υπηρεσιών συνεχιζόμενης επαγγελματικής θεωρητικής κατάρτισης
διάρκειας διακοσίων (200) ωρών
✅ πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν
στο πλαίσιο του προγράμματος κατάρτισης,
και
✅ πρακτική άσκηση - on the job training - συνολικής διάρκειας
τριακοσίων ογδόντα (380) ωρών.

Δείτε περισσότερα:https://bit.ly/3aqqrZQ 

 


 

Στείλε τα δικαιολογητικά σου 

τα απαραίτητα δικαιολογητικά
(ταυτοποίηση,
βεβαίωση ανεργίας,
αντίγραφο απολυτηρίου υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ή ανώτερου τίτλου σπουδών,
καθώς και επίσημη μετάφραση και πράξη αναγνώρισης
σε περίπτωση που το απολυτήριο ή ο τίτλος σπουδών
αποκτήθηκε στην αλλοδαπή (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) και ΥΔ)
στο anaptyxiaki@korinthiacc.gr .

Πληροφορίες: Πληροφορίες – Υποστήριξη
Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε
με το ΚΕΚ το Επιμελητηρίου Κορινθίας
στο τηλέφωνο 2741024464 (931)