Σήμερα η Ορκωμοσία των 5 Πυροσβεστών πενταετούς υποχρέωσης στην Π.Υ. Κορίνθου

korinthosnews  | 

Ανακοινώθηκαν οι 110 Επιτυχόντες – Επιλαχόντες υποψήφιοι
της κατηγορίας πυροσβεστών εποχικής απασχόλησης
που Δ ι ο ρ ί ζ ο ν τ α ι στο Πυροσβεστικό Σώμα
ως Πυροσβέστες πενταετούς υποχρέωσης.

Κ α λ ο ύ ν τ α ι οι επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψήφιοι να παρουσιαστούν,
προκειμένου να υπογράψουν
το Πρακτικό Ορκωμοσίας Πυροσβέστη Πενταετούς Υποχρέωσης
την Δευτέρα 04-01-2021.

Σε ό,τι αφορά τους επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψηφίους,
οι οποίοι είχαν υπηρετήσει στα Πεζοπόρα τμήματα ΠΕ.ΠΥ.Δ., θα παρουσιαστούν,
προκειμένου να υπογράψουν το Πρακτικό Ορκωμοσίας τους,
στις ΔΙ.Π.Υ.Ν ή ΔΙ.Π.Υ. της έδρας των αντίστοιχων Πεζοπόρων Τμημάτων.

Οι 5 επιτυχόντες - επιλαχόντες υποψήφιοι να παρουσιαστούν
στις Υπηρεσίες τις οποίες θα εκπαιδευτούν στην Π.Υ. Κορίνθου είναι:

ΣΠΑΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   
ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΜΑΡΙΟΣ   
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ   
ΖΑΒΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΠΛΑΣΣΑΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΕΔΩ: