Συνεργασία της Α.Ε.ΔΙ.Κορίνθου με την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών

korinthosnews  | 

Την  Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020,
κλιμάκιο της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών & Μεταλλευτικών Ερευνών
(Ε.Α.Γ.Μ.Ε.) αποτελούμενο από τους κ.κ.
Ανδρέα Τσώκο Γενικό Διευθυντή,
Διονύσιο Γκούτη-Αν. Γενικό Διευθυντή  Έργων,
Κωνσταντίνο Ζώμπο- Αν. Γενικό Διευθυντή Οικονομικών και Διοικητικών και
Νίκο Νικολάου Προϊστάμενο Διεύθυνσης Γενικής & Εφαρμοσμένης Γεωλογίας,
μετέβη στις εγκαταστάσεις της Διώρυγας Κορίνθου στην Ισθμία
για συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Διευθυντή ΑΕΔΙΚ, κο Γιώργο Ζούγλη.
Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκε το πρόσφατο συμβάν
 της κατάπτωσης που προκλήθηκε από μη προβλεπόμενες γεωλογικές συνθήκες
και στην συνέχεια πραγματοποιήθηκε διάπλους της Διώρυγας και αυτοψία πρανών.

Επισφραγίστηκε συνεργασία μεταξύ Ε.Α.Γ.Μ.Ε. και ΑΕΔΙΚ
σε επίπεδο παρακολούθησης-παρατήρησης των τεχνογεωλογικών συνθηκών του καναλιού.