ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ του Δ. Κορινθίων

korinthosnews  | 


Σε εφαρμογή της ΚΥΑ 36587/10-6- 2021 (ΦΕΚ 2476 τ. Β’)
οι λαϊκές αγορές του Δήμου Κορινθίων
από την Τετάρτη 16 Ιουνίου 2021 και εφεξής λειτουργούν ως εξής:

Η Λαϊκή Αγορά Κορίνθου από το Σάββατο 19 Ιουνίου 2021
θα λειτουργεί στον θερινό χώρο ,
στην Οδό Κολιάτσου με επέκταση στην άνοδο και στην οδό Στεφάνου.

Οι λοιπές Λαϊκές Αγορές του Δήμου θα λειτουργούν
σε επέκταση των καθορισμένων χώρων, χειμερινών - θερινών .
Όλες οι επεκτάσεις θα ισχύουν για όσο καιρό επιβάλλονται,
για υγειονομικούς λόγους μεγαλύτερες αποστάσεις από τις προβλεπόμενες.
 

▶Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών
ορίζεται στο 1 μέτρο με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

▶Είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας για πωλητές και καταναλωτές.

▶Απόσταση ενάμιση (1,5) μέτρου μεταξύ των καταναλωτών στην Λαϊκή .

▶Πραγματοποίηση αυτοδιαγωνιστικού ελέγχου (self-test)
τουλάχιστον μία (1) φορά την εβδομάδα για πωλητές και εργαζομένους στην αγορά.

Πωλητές και καταναλωτές οφείλουν να συμμορφώνονται
με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις,
προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της λαϊκής αγοράς ,

Επισημαίνουμε ότι η μη συμμόρφωση στις προαναφερόμενες υποχρεώσεις
δύναται να επιφέρει από τη Γενική γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων,
την επιβολή του μέτρου της απαγόρευσης λειτουργίας της λαϊκής αγοράς.

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΛΛΙΑ