ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ Ο.Ε.ΕΣ.Π. ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

korinthosnews  | 

Προς

Όλους τους Εμπορικούς Συλλόγους Μέλη μας

και τους Αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας μας

Έδρες τους

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΚΛΟΓΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας Πελοποννήσου, Νοτιοδυτικής Ελλάδος, Ζακύνθου, Κεφαλληνίας & Ιθάκης (Ο.Ε.ΕΣ.Π.) καλεί τους αντιπροσώπους της στην Εκλογική Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2021 και ώρα 18:00 στα γραφεία της Ομοσπονδίας που στεγάζονται επί της οδού Κανακάρη αρ. 46-52 στην Πάτρα.

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  • ΣΑΒΒΑΤΟ 16/10/2021

18:00 -21:00 Γενική Συνέλευση με τα ακόλουθα θέματα:

Θέμα 1ον: Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής πριν την κεντρική εκλογική διαδικασία, κατά τα        

                  πρότυπα της ΕΣΕΕ (μυστική ψηφοφορία)

Θέμα 2ον: Έναρξη της ψηφοφορίας για ανάδειξη των μελών (τακτικών και αναπληρωματικών)

                  του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής καθώς και των         

                  Αντιπροσώπων στην Ε.Σ.Ε.Ε.

  • ΚΥΡΙΑΚΗ 17/10/2021

9:00 - 18:00 Συνέχεια της ψηφοφορίας για ανάδειξη των μελών (τακτικών και

                      αναπληρωματικών) του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής Επιτροπής           

                      καθώς και των  Αντιπροσώπων στην Ε.Σ.Ε.Ε.

  • Για να επιτευχθεί απαρτία πρέπει κατά την πρώτη σύγκληση να είναι παρόντα περισσότερα από τα μισά τακτικά και ταμειακώς τακτοποιημένα μέλη σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού. Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Συνέλευση θα επαναληφθεί το Σάββατο 23 Οκτωβρίου και την Κυριακή 24 Οκτωβρίου έτους 2021 τις ίδιες ώρες, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, οπότε και θα απαιτείται η παρουσία του ¼ των αντιπροσώπων των οικονομικώς τακτοποιημένων τακτικών μελών. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί και πάλι απαρτία, όπως αυτή ορίζεται από το καταστατικό, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση το Σάββατο 30 Οκτωβρίου και την Κυριακή 31 Οκτωβρίου έτους 2021 τις ίδιες ώρες, στον ίδιο τόπο και θα θεωρείται ότι βρίσκεται σε απαρτία όσα Μέλη κι αν παρίστανται.
  • Επίσης διευκρινίζεται ότι τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους στο λογαριασμό της Ο.Ε.ΕΣ.Π. στη Τράπεζα Πειραιώς  IBAN  GR36 0172 5040 0055 0403 2095 964.
  • Τέλος, οι υποψηφιότητες των Αντιπροσώπων των Συλλόγων – μελών μας που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι για μέλη Δ.Σ., Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην ΕΣΕΕ, θα πρέπει βάσει του καταστατικού της Ομοσπονδίας μας να αποσταλούν, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά στα γραφεία της Ομοσπονδίας απαρέγκλιτα (Κανακάρη 46-52- Πάτρα, email: oesp.nde@gmail.com) μέχρι τη Δευτέρα 11/10/2021 και ώρα 21:00.
  • ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗ ΑΣΚΟΠΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ, Η ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 23 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ 18:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 21:00 ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021 ΑΠΟ ΤΙΣ 09:00 ΕΩΣ ΤΙΣ 18:00, ΤΗΡΟΥΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΜΕΤΡΩΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ COVID-19.

 

* Όλοι οι Αντιπρόσωποι προκειμένου να ψηφίσουν οφείλουν να επιδείξουν την ταυτότητά τους ή άλλο έγγραφο που θα επιβεβαιώνει την ταυτοπροσωπία τους.

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο,

Ο Πρόεδρος

 

Ο Γεν. Γραμματέας

 

 

        Γεώργιος Βαγενάς

 Αντώνιος Καλοθέου