Πρόσκληση σε ενημερωτική e-εκδήλωση Ενίσχυση Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την Covid-19

korinthosnews  | 

Πρόσκληση σε ενημερωτική εκδήλωση

Στο πλαίσιο του σχεδιασμού σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων,
η Διαχειριστική Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων
Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου - Ηπείρου και Ιονίων Νήσων,
εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ,
ως  Ενδιάμεσος Φορέας διαχείρισης δράσεων επιχειρηματικότητας 
του Ε.Π. «Πελοπόννησος 2014-2020»
σας προσκαλεί στην ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει
σε συνεργασία με την Περιφέρεια Πελοποννήσου
και το Επιμελητήριο Κορινθίας ,
με θέμα την Παρουσίαση των Δράσεων

“Στήριξη Επιχειρήσεων που επλήγησαν
από την Covid-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου”

“Ενίσχυση της ίδρυσης / εκσυγχρονισμού ΜΜΕ επιχειρήσεων
στην Περιφέρεια Πελοποννήσου
με έμφαση στην καινοτομία και την ανάπτυξη
νέων προϊόντων και υπηρεσιών”

“Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων
της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους
μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού”

στις 16/10/2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30

Link Σύνδεσης Τηλεδιάσκεψης: 
https://us02web.zoom.us/j/85094214022

 

Στην εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί αναλυτική παρουσίαση της δράσης
και θα ακολουθήσει συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους προς επίλυση αποριών.


Συντονιστείτε μέσω  Zoom  https://us02web.zoom.us/j/85094214022


Λήξη Υποβολών: 3-11-2020 και ώρα 15:00

Η έκδοση της Απόφασης Ένταξης των Πράξεων θα εκδοθεί μέχρι την 31-12-2020

#Μη_επιστρεπτέα_επιχορήγηση που καλύπτει κεφάλαιο κίνησης
ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019,
με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 40.000€.

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021

Υποβολή προτάσεων: www.ependyseis.gr/mis με την ένδειξη:
«Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
που επλήγησαν από τον COVID-19 στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

Προϋπολογισμός: 30.000.000€ (από το ΕΠ Πελοποννήσου)

Δείτε τους επιλέξιμους ΚΑΔ & πληροφορίες στην δημοσίευση της πρόσκλησης

http://www.korinthiacc.gr/korinthosimages/1i-COVID_F6691.pdf

 

ℹ️ Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, όρους χορήγησης
της οικονομικής ενίσχυσης & ερωτήματα

 korinthia@diaxeiristiki.gr ή στο

☎️27410 24464 (924)

Δείτε την Συνέντευξη Τύπου του Προέδρου Επιμελητηρίου
για τα ανοικτά επιδοτούμενα προγράμματα ΕΔΩ: