Το Ευχαριστώ του Χρ. Χασικίδη για την θητεία του προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου.

korinthosnews  | 

Το δικό του ευχαριστώ απευθύνει ο Διευθυντής
της Καρδιολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου Κορίνθου 
Ιατρός κ. Χρήστος Χασικίδης σε όσους τους ευχήθηκαν
για την θητεία του ως προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου.

ΓΡΑΦΕΙ ο κ. ΧΑΣΙΚΙΔΗΣ:
Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες και όλους για τις πολύτιμες ευχές σας
για την θητεία μου ως προέδρου του Επιστημονικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Κορίνθου.

Στόχος των μελών του συμβουλίου, μέσω της πολύπλευρης συνεργασίας,
είναι η περαιτέρω αναβάθμιση των ιατρικών υπηρεσιών προς τους πολίτες
και η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση του κοινού.

Προσωπικό μου δε στοίχημα, ως εκ πεποιθήσεως γιατρού του Ε.Σ.Υ,
είναι η εμπέδωση κλίματος εμπιστοσύνης των πολιτών
στη δημόσια υγεία και στο Γ.Ν.Κορίνθου.