Σε αναζήτηση 2 δεματοποιητών η Περιφέρεια Πελοποννήσου που ενώ πληρώθηκαν δεν παρελήφθησαν ποτέ!

korinthosnews  | 

Τις προβλεπόμενες διαδικασίες ξεκίνησε η Περιφέρεια Πελοποννήσου
μετά την διαπίστωση -κι ενώ είχε προηγηθεί σχετική έρευνα-
ότι 2 δεματοποιητές δεν παρελήφθησαν ποτέ, ενώ πληρώθηκαν.

Το συγκεκριμένο θέμα διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή
η οποία καλείται να αποφασίσει τον ορισμό δικηγόρου
και για τα περαιτέρω βήματα εκ μέρους της Περιφέρειας
προκειμένου να διερευνηθεί η εν λόγω υπόθεση.