Το Οδικό Δίκτυο & το Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου στις αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας

korinthosnews  | 

Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
χθες Τετάρτη 12 Αυγούστου.

Μεταξύ των αποφάσεων που ελήφθησαν είναι,
το έργο σήμανσης και ασφάλισης του οδικού δικτύου της Π.Ε. Κορινθίας
με προϋπολογισμό 660.000 ευρώ,
η κτηριολογική και ηλεκτρομηχανολογική αναβάθμιση
του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου
με προϋπολογισμό 1.270.000 ευρώ (δαπάνη 598.761,40 ευρώ σύμφωνα με τη σύμβαση)
και η ανακατασκευή του γηπέδου καλαθοσφαίρισης στο Δημοτικό Σχολείο Βαλτεσινίκου,
στον Δήμο Γορτυνίας, με προϋπολογισμό 17.000 ευρώ.