Φοίτηση στα Προγράμματα ΕΠΠΑΙΚ & ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Αργος

korinthosnews  | 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΣΗ ΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΠΑΙΚ
ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΣΥΠ ΤΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔ.ΕΤΟΣ 2019-20

Η Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.),
συμπληρωματικά προς τις ειδικότητες των Προπτυχιακών της Τμημάτων,
οργανώνει και υλοποιεί αυτοχρηματοδοτούμενα επιμορφωτικά προγράμματα,
διάρκειας δύο ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης(Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
το οποίο αποτελεί διάδοχο πρόγραμμα της ΠΑΤΕΣ
(Παιδαγωγικής Τεχνικής Σχολής) της ΣΕΛΕΤΕ
και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική
και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)
που απευθύνεται σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
που ενδιαφέρονται για την απόκτηση επιστημονικών γνώσεων και δεξιοτήτων
στα πεδία της Συμβουλευτικής και της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
και την εφαρμογή αυτών στην εκπαίδευση
καθώς και σε άλλους δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους.

Η Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδ. έτος 2020-21 προκηρύσσει την εισαγωγή σπουδαστών
για το Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.)
και το Πρόγραμμα Ειδίκευσης στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.).

Δικαίωμα συμμετοχής στα ανωτέρω Προγράμματα έχουν
όλοι οι πτυχιούχοι ΤριτοβάθμιαςΕκπαίδευσης, Πανεπιστημίων (Α.Ε.Ι.)
και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Για το ακαδ. έτος 2020-21 στην πόλη του Άργους,
το Πρόγραμμα ΕΠΠΑΙΚ της ΑΣΠΑΙΤΕ προσφέρει 160 θέσεις,
ενώ το Πρόγραμμα ΠΕΣΥΠ της ΑΣΠΑΙΤΕ προσφέρει 40 θέσεις φοίτησης.

Για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά και για λόγους ασφάλειας
έναντι της πανδημίας COVID-19,
τα μαθήματα θα διεξάγονται αποκλειστικά εξ’αποστάσεως

(πλην των εργαστηρίων).

Σύμφωνα με την προκήρυξη που έχει αναρτηθεί διαδικτυακά,
η υποβολή αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
www.aspete.grέως και Τετάρτη 26 Αυγούστου 2020 και ώρα 23:59.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να υποβάλλουν μία και μόνο αίτηση,
σε μία και μόνοπόλη και σε μία και μόνοκατηγορία εισαγομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να επισκεφτούν την ιστοσελίδα της ΑΣΠΑΙΤΕ,
στην ηλεκτρονική διεύθυνσηwww.aspete.gr,
για όλες τις απαραίτητες πληροφορίες.

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ του ΕΠΠΑΙΚ/ΠΕΣΥΠ

της ΑΣΠΑΙΤΕ στο ΑΡΓΟΣ

Δρ. ΜΟΥΣΤΑΪΡΑΣΓ.ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ