ΝΕΟ! Διαβάστε το ΦΕΚ για την Υποχρέωση χρήσης μάσκας σε χώρους συνάθροισης κοινού

korinthosnews  | 

Σε
εμπορικές επιχειρήσεις,
επιχειρήσεις παροχής
υπηρεσιών,
χώρους γραφείων (δημοσίων υπηρεσιών ή ιδιω-
τικών επιχειρήσεων)
και άλλους κλειστούς και ανοιχτούς χώρους συνάθροισης κοινού,
όπως εξειδικεύονται στον
κατωτέρω πίνακα,
μη συμπεριλαμβανομένων πάντως των χώρων εστίασης,
επιβάλλεται η υποχρέωση χρήσης
μη ιατρικής μάσκας,
στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης του κινδύνου διασποράς
του κορωνοϊού
COVID-19,
ως εξής:


Εφαρμογή του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας,
προς περιορισμό της διασποράς του COVID-19.
ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ:


α) Σε τελετές, όπως γάμους, βαπτίσεις, κηδείες, καθώς και
β) σε συνδεόμενες με τις τελετές της περ.
α)
δεξιώσεις και άλλες κοινωνικές εκδηλώσεις,
ο ανώτατος
αριθμός προσκεκλημένων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει
τα εκατό (100) άτομα,
τηρουμένων πάντως και των
λοιπών διατάξεων της παρούσας.».
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΕΔΩ: