Ε.Ε.Τ.Α.Α.: Σήμερα η Λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής σε Παιδικούς Σταθμούς & ΚΔΑΠ

korinthosnews  | ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

Μετά από απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε.,
και με γνώμονα να δοθεί η ευκαιρία
για περισσότερες δηλώσεις συμμετοχής
των υποψηφίων στη δράση
«Εναρμόνιση
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής 2020 - 2021»
(Παιδικοί σταθμοί – ΚΔΑΠ),

παρατείνονται οι προθεσμίες ως εξής:

1. Λήξη της ηλεκτρονικής υποβολής Αιτήσεων Συμμετοχής: από τις 5/8/2020, στις 7/8/2020

2. Ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων: από τις 12/8/2020, στις 13/8/2020

3. Ηλεκτρονική υποβολή των ενστάσεων: από 13/8 – 17/8, σε 14/8 – 18/8/2020, και ώρα 16:00.