στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας θα γίνει....ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ!

korinthosnews  | 

Σάββατο 8 Αυγούστου στις 9 το βράδυ

στο Ανοιχτό Θέατρο Σολυγείας
θα γίνει....ΤΗΣ ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ!

ΕΊΣΟΔΟΣ ΕΛΕΎΘΕΡΗ