Σύμβαση 1,1 εκ ευρώ για οδικά έργα στην Π.Ε. Κορινθίας

korinthosnews  | 

Εργολαβική σύμβαση αντικειμένου 1.100.000 ευρώ
υπέγραψε σήμερα Παρασκευή 3 Ιουλίου
ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας.

Η εν λόγω σύμβαση αφορά το έργο βελτίωσης και συντήρησης
των επαρχιακών δρόμων Ξυλόκαστρο – Τρίκαλα – Καρυά και Ξυλόκαστρο – Ζεμενό,
στην Π.Ε. Κορινθίας, με προθεσμία ολοκλήρωσης 12 μήνες
από την ανάρτηση της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ
(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων)