Εκτάκτως! Ο Μέγας Συνοδικός Εσπερινός στο Βήμα του Γαλλίωνος Μεταφέρεται στην Κόρινθο

korinthosnews  | 

ΕΚΤΑΚΤΩΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΦΕΤΟΣ
Ο ΜΕΓΑΣ ΣΥΝΟΔΙΚΟΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΣ ΣΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΓΑΛΛΙΩΝΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟ Ι. ΝΑΟ ΤΟΥ ΑΠ. ΠΑΥΛΟΥ

ΣΤΗΝ ΚΟΡΙΝΘΟ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ COVID-19.

 

Γίνεται γνωστό ότι, λόγω των υφιστάμενων υγειονομικών μέτρων
για την καταπολέμηση της πανδημίας του Covid-19
αλλά και των μέτρων που μας επέβαλε η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κορινθίας (ΕΦ.Α.ΚΟΡ.),
μό­νο για ε­φέ­τος ο καθιερωμένος Μέγας Εσπερινός που τελούνταν στο Βήμα του Γαλλίωνος,
εντός του Αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Κορίνθου,
θα πραγ­μα­το­ποι­η­θεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020 και περί ώρα  7:30 μ.μ.
κατ᾿ ε­ξαί­ρε­ση στον Καθεδρικό Ι. Να­ό του Απο­στό­λου Παύ­λου στην Κό­ριν­θο
και ό­χι στο Βή­μα του Γαλλίωνος στο ο­ποί­ο θα επα­νέλ­θει συν Θε­ώ να τε­λεί­ται,
ό­πως γίνεται Πανελληνίως α­πό την δε­κα­ε­τί­α του 1920, κατά το έτος 2021.