Προμήθεια 1.000 laptop από την Περιφέρεια για να καλύψει τις ανάγκες μαθητών

korinthosnews  | 


Στη διενέργεια διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση διακήρυξης,
θα προβεί η Περιφέρεια Πελοποννήσου προκειμένου να προβεί
στην προμήθεια 1.000 φορητών ηλεκτρονικών υπολογιστών (laptop)
για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης της έδρας,
εφαρμόζοντας σχετική απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Η προμήθεια του εν λόγω υλικού -με προϋπολογισμό 300.000 ευρώ,
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ- προορίζεται, ειδικότερα,
να καλύψει τις ανάγκες μαθητών οι οικογένειες των οποίων
δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να τους το διαθέσουν.

Οι υπολογιστές θα διατίθενται από την Διεύθυνση Εκπαίδευσης
προς την συγκεκριμένα κατηγορία μαθητών.